สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 week 1 day ago

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมฯ และคุณวาฑิต วทัญญูไพศาล เลขาสมาคมฯ และดร สวนิตย์ บุญญาสุวุฒน์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เรื่องพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพและไมโครพลาสติก กับ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เพื่อความร่วมมือในการศึกษาเรื่องพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพไม่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติกในสภาพแวดล้อม

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 week 2 days ago

ประชาสัมพันธ์งาน PROPAK2023 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2566

งานสัมมนาแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ชีวภาพระดับโลก | Bio-Packaging Global Trends (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
เวลา 10:00 น.-12:00 น.
ห้องประชุม SILK4 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมโดย Scan QR Code หรือสามารถใช้ลิ้งค์ลงทะเบียนนี้ bit.ly/3WC9ovB

**จำกัดจำนวนเพียง 150 ท่านเท่านั้น**

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

3 weeks 1 day ago

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

3 weeks 1 day ago

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 อุ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA is at ไบเทคบางนา H101.

3 weeks 3 days ago

วันนี้ (วันที่ 10 พฤษภาคม 2566) คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA), คุณชานนทร์ พันธุสินธุ กรรมการสมาคมฯ และคุณวาฑิต วทัญญูไพศาล เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน PLASTIC & RUBBER THAILAND 2023 อย่างเป็นทางการวันแรก โดยสมาคมฯ ได้รับเชิญจัดงานสัมมนาพลาสติกชีวภาพและการประยุกต์ใช้งาน Bioplastics and Application
ในวันพฤหัสที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 10:00 น.-12:00 น.
ณ ห้องประชุม MR216-217 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของสมาคมฯ ได้ที่ Hall101 No.AD38 ชั้น G

งาน PLASTIC & RUBBER THAILAND 2023 จัดระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 2 days ago

ประชาสัมพันธ์งาน PLASTIC & RUBBER THAILAND 2023 วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566
งานสัมมนาพลาสติกชีวภาพและการประยุกต์ใช้งาน | Bioplastics and Application (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
งานจัดวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 10:00 น.-12:00 น.
ห้องประชุม MR216-217 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

การลงทะเบียนของสัมมนานั้นจะเป็นการลงทะเบียนรวมกับลงทะเบียนเข้าชมงาน
ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ทั้งงานสัมมนาและชมงาน Exhibition
สามารถใช้ลิ้งค์ลงทะเบียนนี้ bit.ly/41QJIO6

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 1 week ago

วันที่ 26 เมษายน 256 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Thailand Bioplastics Stakeholder Engagement Workshop สรุป Cost-Benefit Analysis Study โดย Asian Development Bank (ADB) ดำเนินการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และกรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit Pleonchit, ห้อง Ballrooms 2 & 3, กรุงเทพมหานคร

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 1 week ago

ประชาสัมพันธ์งาน PLASTIC & RUBBER THAILAND 2023 วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566
งานสัมมนาพลาสติกชีวภาพและการประยุกต์ใช้งาน | Bioplastics and Application (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
งานจัดวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 10:00 น.-12:00 น.
ห้องประชุม MR216-217 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

การลงทะเบียนของสัมมนานั้นจะเป็นการลงทะเบียนรวมกับลงทะเบียนเข้าชมงาน
ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ทั้งงานสัมมนาและชมงาน Exhibition
สามารถใช้ลิ้งค์ลงทะเบียนนี้ bit.ly/41QJIO6

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA is at สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : Fti.

1 month 1 week ago

วันนี้ (วันที่ 25 เมษายน 2566) คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมฯ, คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายกกิตติมศักดิ์, คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล เลขาสมาคมฯ และ ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าประชุมการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Biocompostable Plastics) ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สมาคมพลาสติกไทย, PPP Plastics, และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะพลาสติกและหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 1 week ago

ประชาสัมพันธ์งาน “Plastic

 

เครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กรเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

เครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กรเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหก…

Read More
ยุโรปเลิกใช้ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ยุโรปเลิกใช้ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สหภาพยุโรปตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวท…

Read More
Go Green ไปกับแก้วไบโอพลาสติกรักษ์โลก

Go Green ไปกับแก้วไบโอพลาสติกรักษ์โลก

อยากดื่มเครื่องดื่มแก้วโปรด แต่ไม่อยากรู้สึกผิดที่สร้างขยะพล…

Read More
คพ. ร่วมกับ TBIA ฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ คพ.

คพ. ร่วมกับ TBIA ฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ คพ.

คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย แ…

Read More
มาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ

มาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ

มมาดูมาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ กันดีกว่า …

Read More
รู้ไหม? มีเสื้อกันฝนชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

รู้ไหม? มีเสื้อกันฝนชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

รู้ไหม? โลกเรามีเสื้อกันฝนจากไบโอพลาสติกด้วยนะ ซึ่งเป็นผลงาน…

Read More
Roadmap การกำจัดขยะพลาสติก

Roadmap การกำจัดขยะพลาสติก

ครม. มีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2563-2573 เพ…

Read More
GREEN FOR BETTER

GREEN FOR BETTER

ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตและใช้ไบโอพลาสติกกันมากขึ้น สังเกตได้จ…

Read More

ครม.ไฟเขียว แบนพลาสติก 4 ชนิด

เมื่อขยะพลาสติกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากการใช้ในชีวิตประ…

Read More
จับตาไบโอพลาสติก! ขยายฐานถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

จับตาไบโอพลาสติก! ขยายฐานถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

เริ่มมีการนำไบโอพลาสติกเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น เ…

Read More