คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้รวมถึง มหาวิทยาลัยด้วย

ค่าบำรุงสมาชิก

ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าสมาชิกรายปีๆละ 10,000 บาท โดยจะคิดเป็นระยะการเวลาการเป็นสมาชิกต่อปีจะนับเป็นไตรมาส

สิทธิประโยชน์

ได้แก่ การได้รับข่าวสารด้านพลาสติกชีวภาพ การมีสิทธิในการออกเสียงโหวตในสมาคม การได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สิทธิในการใช้ฉลากพลาสติกสลายตัวได้ในราคาพิเศษ, สิทธิในการได้รับส่วนลดในการเข้าประชุมและเยี่ยมชมโรงงานพลาสติกชีวภาพในต่างประเทศและต่างประเทศร่วมกับสมาคมฯ เป็นต้น

วิธีชำระเงิน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส ชื่อบัญชี: สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เลขที่บัญชี: 696-2-07803-4

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมาคมได้ที่นี้ Click!

หมายเหตุ: เงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา นิมมาณวัฒนา E-mail: info@tbia.or.th หรือโทร 096-7269646

รายชื่อสมาชิกปัจจุบัน