จับตาไบโอพลาสติก! ขยายฐานถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

จับตาไบโอพลาสติก! ขยายฐานถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

เริ่มมีการนำไบโอพลาสติกเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น เพื่อลดการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากผลงานของกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Eindhoven ประเทศเนเธอแลนด์ ในปี 2017 ได้ผลิตรถยนต์จากไบโอพลาสติก และวัสดุธรรมชาติได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โครงรถและชิ้นส่วนภายในทำจากชานอ้อยและปอ และยังสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ EV ได้ด้วยที่มา : BioPlastic กับอุตสาหกรรมยานยนต์, Green Network#TBIA#สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย#ไบโอพลาสติก#Bioplastic