สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110
Tel: 096-726-9646  E-mail: info@tbia.or.th