รู้ไว้-แยกได้

รู้ไว้-แยกได้

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไบโอพลาสติกแล้ว …

Read More
Circular Economy

Circular Economy

ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว…

Read More
Compostable VS Oxo-Biodegradable ต่างกันอย่างไร?

Compostable VS Oxo-Biodegradable ต่างกันอย่างไร?

หลายคนยังสับสน และเข้าใจผิดว่า Compostable Plastic และ Oxo-B…

Read More
พลาสติกชนิดออกโซคืออะไร?

พลาสติกชนิดออกโซคืออะไร?

คุ้น ๆ เหมือนเคยได้ยินว่า “พลาสติกชนิดออกโซ” (Oxo-biodegrada…

Read More
ไบโอพลาสติกสลายตัวได้เมื่อ?

ไบโอพลาสติกสลายตัวได้เมื่อ?

หลังจากทำความรู้จักกับไบโอพลาสติกกันมาบ้างแล้ว หลายคนอาจสงสั…

Read More