ข่าวสาร

ข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ ความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม

ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมา พันธกิจต่างๆ วิสัยทัศน์ เกียรติประวัติ และแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

สมัครสมาชิก

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสิทธิประโยช์ที่จะได้รับ และค่าธรรมเนียม

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

ผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยเป็นการรวมตัวของบริษัทผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพโดยการประสานงานระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ขึ้นรูปพลาสติก ผู้ค้า รวมทั้งผู้บริโภค ในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพแก่สาธารณชน ผ่านกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ

tbia compostable logo

ข่าวสารล่าสุด

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

6 days 15 minutes ago

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

6 days 4 hours ago

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สมาชิกสมาคมฯ คุณสุลักขณา ชัยเลิศวีระกร ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณอังคนา วงศ์คำหล้า หัวหน้าทีมขาย จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบคุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และหารือนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนพลาสติกชีวภาพในไทย

 

0 +
จำนวนสมาชิก
0 +
อายุสมาคม (ปี)

สมาชิกของเรา

อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา?