ข่าวสาร

ข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ ความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม

ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมา พันธกิจต่างๆ วิสัยทัศน์ เกียรติประวัติ และแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

สมัครสมาชิก

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสิทธิประโยช์ที่จะได้รับ และค่าธรรมเนียม

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

ผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยเป็นการรวมตัวของบริษัทผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพโดยการประสานงานระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ขึ้นรูปพลาสติก ผู้ค้า รวมทั้งผู้บริโภค ในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพแก่สาธารณชน ผ่านกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ

tbia compostable logo

ข่าวสารล่าสุด

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

6 hours 24 minutes ago

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล นายกสมาคมฯ และคุณสังกาส การีเวท เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม
โดยผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ สศอ. จะรวบรวมความเห็นแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอให้กรมสรรพากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำเสนอต่อกระทรวงการคลังออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ จากความเห็นในที่ประชุม มี 4 ประเด็นหลักคือ 1) ระยะเวลา โดยคาดว่าจะขยายระยะเวลาออกไปจนปี 2570 2) จำนวนลดหย่อนที่น้อยเกินไป สมควรปรับเพิ่มจำนวนจาก 1.25 เท่าเป็น 2-3 เท่า 3) เพิ่มชนิดของสินค้าที่มีสิทธ์ขอลดหย่อนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 4) พิจารณาสิทธิของพลาสติกฐานชีวภาพ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

2 weeks 2 days ago

วันนี้ (วันที่ 3 กรกฎาคม 2567) คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล นายกสมาคมฯ, คุณสังกาส การีเวท เลขาสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกอาทิ บริษัท โซจิทสึ, บริษัท ไบโออีโค บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทบางจากรีเทล บริษัทไทวา และอื่นๆ รวมถึง ดร.สวนิตย์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065
จัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล International Plastic Bag Free Day 2024
ณ ห้อง Kamooithip 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

0 +
จำนวนสมาชิก
0 +
อายุสมาคม (ปี)

สมาชิกของเรา

อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา?