บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

Produce and sell Plastic products produced from LDPE, LLDPE, PE and MPE for industrial and agricultural use.