บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ