บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งผลิตจาก LDPE, LLDPE, PE และ MPE เพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและการเกษตร