เครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กรเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

เครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กรเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) เข้าประชุมร่วมกับท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะที่ต้นทางร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)