รู้ไว้-แยกได้

รู้ไว้-แยกได้

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไบโอพลาสติกแล้ว ต้องอย่าลืมรักษ์โลกให้สุดทางด้วยการกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสลายตัวทางชีวภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโลกของเราด้วย จะมีวิธีการอย่างไร ไปดูกัน
 
ที่มา : BIOPLASTIC การจัดการพลาสติกชีวภาพอย่างถูกวิธี, Ecopedia
Chula Zero Waste, Aplus Studio (Youtube)