มาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ

มาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ

มมาดูมาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ กันดีกว่า ที่นี่มีโครงการ Zero-waste cup นำแก้วกระดาษเคลือบไบโอพลาสติกมาใช้ หลังการใช้งานจะนำไปทิ้งในถังขยะเฉพาะ เพื่อส่งไปทำปุ๋ยหมักร่วมกับเศษอาหารและใบไม้ เมื่อแก้วเคลือบไบโอพลาสติกสลายตัวแล้ว ปุ๋ยที่ได้จะถูกวนกลับมาใช้บำรุงต้นไม้ในจุฬาฯ ต่อไป

ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียการนำไบโอพลาสติกมาใช้ และการจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และช่วยให้โลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ที่มา: แก้วนี้ดีใช้แล้วลดขยะพลาสติก Zero-waste cup, Chula Zero Wasteจุฬาฯ ใช้ “แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ” Zero-Waste Cup ย่อยสลายได้ 100% เริ่ม 10 ก.ค. เป็นต้นไป, Chula