ครม.ไฟเขียว แบนพลาสติก 4 ชนิด

เมื่อขยะพลาสติกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากการใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้ไม่สามารถจัดการปัญหาขยะล้นได้ ครม.จึงออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการแบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งจะมีพลาสติกชนิดไหนบ้าง ไปชมในคลิปกันนี้เลยที่มา: ครม.ไฟเขียว แบนพลาสติก 4 ชนิด ‘ถุงหิ้ว-โฟม-แก้ว-หลอด’ แบบเด็ดขาดในปี 2565, กรุงเทพธุรกิจ#TBIA#สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย#แบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง#พลาสติก