พลาสติกชนิดออกโซคืออะไร?

พลาสติกชนิดออกโซคืออะไร?

คุ้น ๆ เหมือนเคยได้ยินว่า “พลาสติกชนิดออกโซ” (Oxo-biodegradable Plastic) สามารถย่อยสลายได้ และไม่เหลือเป็นขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมใช่ไหม? แล้วสิ่งที่ได้ยินมาถูกต้องหรือไม่? พลาสติกชนิดนี้รักษ์โลกของเราจริง ๆ หรือ? มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน

ที่มา : อย่าให้พลาสติก OXO เป็นแค่รักษ์ที่หลอกลวง, Chula Xero Waste
ข้อเท็จจริง “พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ” (Environmentally Degradable Plastics: EDP), Chula Xero Waste

#TBIA #สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย #พลาสติกOxo #OxoBiodegradable